Da li ste znali da u Savoji od ostataka Sira proizvode Struju? - Najbolji francuski sirevi i delikatesi u Beogradu i Novom Sadu-

Francuzi već vekovima znaju da je sir odgovor na mnoge životne probleme. Tako su se pre par godina dosetili da iskoriste sir kao alternativni izvor energije, i to izvor koji na godišnjem nivou proizvede struju za 1,500 ljudi u istočnoj Francuskoj.

Proizvođači Beaufort sira u Savoji, nekoliko godina unazad recikliraju otpad koji nastaje u procesu proizvodnje. Ti ostaci se delom vraćaju u proizvodnju, a delom koriste za generisanje električne energije.

Od oktobra 2015. godine, blizu 650 sirdžija iz tog regiona rade na inovativnim načinima recikliranja otpada. Naime, da bi se napravio 1kg Beaufort sira potrebno je 10 litara mleka, a nakon što je proizvodni proces završen preostaje 9 litara laktoseruma, ili narodski rečeno surutke, koju su do tada bili prinuđeni da prodaju ispod cene.

Korišćenjem otpada na ovaj način stvorili su nove mogućnosti za tu granu industrije, a posebno za male proizvođače.

Ideja celog projekta je da se iskoriste apsolutno svi resursi koji se mogu iskoristiti, tako što će ići dalje u proizvodnju, bilo da se radi o puteru, proteinima u prahu, rikoti, ili na posletku struji.

Čak i proizvodnja putera i sličnih derivata za sobom ostavlja otpad kao što je šećerna voda koja na kraju završi u fabrici za biogas.

Ova fabrika, jedina od te vrste na celom svetu, ima kapacitet da 99% pridošlog otpada pretvori u biogas koji dalje stvara struju i toplu vodu za potrebe same fabrike i domaćinstava. Ukratko rečeno ovaj proces obezbeđuje struju za 1,500 duša godišnje. Malo li je?!

Pored toga što je cela ideja bitna za očivanje prirode, dobrobit je veoma opipljiva i odražava se na ekonomiju celog regiona. Stvorena su nova radna mesta, a procena je da ovaj projekat donosi 6 miliona evra na godišnjem nivou. 

Do sledećeg „pisanija“, veliki pozdrav od cele ekipe Francuskih Tajni!


Prodavnica:

Kalenić pijaca, lokal 222, Beograd

Pon – Ned, 8:00 – 16:00

Društvene mreže